Öğretmen Haberleri, MEB Personel, Öğretmen Atamaları, KPSS Hoşgeldiniz.. Bugün


Ana Sayfa Duyurular ikinci üniversite okumak isteyenler 01.10.2013 00:22
ikinci üniversite okumak isteyenler

Lisans mezunu olan arkadaşlarımızın ikinci üniversite okuma isteği varsa bu bölümleri araştırıp incelemelidir.Kayıtlar bugün başladı.son kayıt tarihi  25 ekim

2. ÜNİVERSİTE BÖLÜMLER VE ÖZELLİKLERİ
Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)
Adalet

Adalet Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Adalet Önlisans Diploması” alırlar.

Adalet Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerine ve Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler.

Adalet Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerine dikey geçişleri sınavsız mümkün iken, Hukuk Fakültelerine dikey geçiş yapabilmeleri için Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

İş Olanakları

Adalet programının amacı hakim ve savcılara yardımcı elemanlar yetiştirmektir. Mezunlar, mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Adalet programını bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Adalet meslek elemanı mahkemelerde, icra dairelerinde, infaz kurumlarında, vatandaşların başvurularının mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararın uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

Çalışma Alanları: Adalet yüksekokulu mezunları mahkemelerin yazı işleri müdürlüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.
Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Adalet/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Bankacılık ve Sigortacılık

İş Olanakları

Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyen mezunlar ise sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait, kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.

Dersler

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/bvs/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
* Bu programa alınacak öğrenciler staj, klavye sınavı ve uygulama derslerini almak zorundadırlar.

İş Olanakları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanındaki meslek elemanı; büro yönetimi konusunda birikimli, doğrudan emir almadan, sorumluluk alma yeteneği gösterebilen, alınan karar ve sorumlulukları uyguladığı gibi, kendisine verilen yetki sınırları içinde kararlar verebilen, yönetim kadrosu içerisinde yeri bulunan bir büro görevlisidir. Kamu ve özel kesim organizasyonlarının gereksinim duyduğu büro ve sekreterlik hizmetlerinin çağdaş teknoloji ve gelişmelerin paralelinde başarı ile yürütebilme bilgi ve becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmede mesleğe özgün profesyonel bakış açısı kazandıracak teorik ve pratik becerilerle desteklenerek, iktisadi hayata sağlam adımlar atarak istihdam olanaklarını aralayan meslek elemanları yetiştirme vizyonu ile çalışılmaktadır. Büro hizmetlerinin yürütülmesi ve organizasyonunda etkin görev üstlenerek, gerektiğinde bağımsız kararlar alabilme yeteneğine sahip, kamu ve özel sektörün her kademesinde çalışabilecek çağdaş büro yöneticileri olabilmelerini sağlayacak eğitim-öğretim olanaklarını sunma ve kendi alanında tercih edilen bir bölüm olmaktır.
Mezunların Dikey Geçiş ile Geçebilecekleri Lisans Programları
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Bilgi Yönetimi
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/byya/dersler/Sayfalar/default.aspx
Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programını tamamlayanlar 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde “Çağrı Merkezi Meslek Elemanı” unvanına sahip olacaklardır.

İş Olanakları

Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar çağrı merkezi yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, tüketici davranışları gibi sektörleri ilgilendiren birçok konuda yeterlilik kazanacaklar, çağrı merkezi çalışanlarının temel yetkinliklerine sahip olacaklardır.
Mezunlar, Ülkemizde hızla gelişen bir sektör olan çağrı merkezleri başta olmak üzere tüm müşteri temas noktalarında istihdam edilebilirler.

Staj, Uygulama vb. Faaliyetler

Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programından mezun olabilmek için staj veya benzeri çalışma yapılması gerekmemektedir.
Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Cmh/Dersler/Sayfalar/default.aspx
Dış Ticaret

Dış Ticaret Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Dış Ticaret Önlisans Diploması” alırlar.
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Açık Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerine dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler.

İş Olanakları

Mezunlar; küçük ve orta ölçekli firmaların dış ticaret departmanlarında, bankalarda, uluslararası lojistik firmalarında ve gümrük müşavirlik firmalarında çalışabilirler.

Dersler

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/dtic/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

* Bu programa alınacak öğrenciler staj, klavye sınavı ve uygulama derslerini almak zorundadırlar.
Bu programda elektrik enerjisinin dağıtım ve pazarlamasından sorumlu tüm kuruluşlarda ve elektrik enerjisini kullanan tüm sanayi kuruluşlarında görev alabilecek ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İş Olanakları

Fosil kaynaklı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiden, minimum yatırım karşılığında maksimum kazanç sağlanmalıdır. Bundan dolayı enerji sektörlerinde çalışacak teknik elemanların veya ara elemanların enerji elde etme yöntemlerini, kullanımını, enerji geri dönüşüm sistemlerini… vs konularda donanımlı olmaları zaruridir. Günümüzde, enerji sektörlerinde donanımlı ve bilgili ara elemanlara aşırı derecede ihtiyaç duyulduğundan söz konusu bölümden başarılı bir şekilde mezun olanlar enerji sektörünün her sahasında rahatlıkla istihdam olanaklarına sahip olacaklardır.
“Enerji Teknikeri” ünvanı alan öğrenciler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir. Bunun dışında bugünlerde pek çok yerli ve yabancı kuruluşlar fuel cell, güneş pilleri, güneş bacaları, biyoenerji, jeotermal, rüzgâr ve hidrolik enerji santralleri konusunda yatırım yapmaktadır.
Önümüzdeki yıllarda ise nükleer enerji santrallerinin yapımlarının gerçekleştirilmesi ile bu güne kadar kullanılmamış olan bor gibi diğer enerji kaynaklarının devreye girmesi beklenmektedir. Tüm bu alanlarda Ar-Ge düzeyinden başlayarak enerji dağıtımının en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesine kadar her düzeyde enerji teknikerlerine gerek duyulacaktır. Bunlara ayrıca Türkiye’nin kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde enerji koridoru olmasından dolayı yapılacak çalışmalarda görev alacak enerji teknikerliğini eklemek mümkündür.

Dersler

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eeuid/Dersler/Sayfalar/default.aspx
Emlak ve Emlak Yönetimi

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programı, emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu etik ilkelere saygılı, emlak değerlemesi, emlak pazarlanması, emlak yönetimi konularında mesleki bilgilerle donatılmış elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezuniyet Sonrası

Programdan mezun olan öğrenciler, “Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Diploması” alırlar.

İş Olanakları

Mezunlar; emlak ofisi açabilecekleri gibi, Arsa Ofisi, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Belediyelerin Emlak Müdürlüğü ile benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında, özel şirketlerde, organize emlak şirketlerinde, büyük binaların ve iş merkezlerinin yönetimlerinde çalışabilmektedirler.
Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/emlak/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Ev İdaresi

Amaçlar
AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı; bireyin kişisel yaşamında ve ev ortamında gerek kendisiyle gerek aile bireyleriyle gerekse sahip olduğu tümkaynaklarlaenetkili biçimde sağlık ve ekonomi ilkelerine uygun birbiçimde etkileşmesini sağlamak için gerekli olan güncelbilgi, yetenek ve becerilerikazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Program, hem evin hem deevin işlerini üstlenen kurumlarınyönetimi alanında çalışacak insangücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezuniyet Sonrası
AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı öğrencileri, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla, dikey geçişle İktisat, İşletme Fakülteleri lisans programları 3. sınıfına doğrudan kayıt yaptırabilirler.

İş Olanakları
AÜ Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Önlisans Programı’ndan mezun olanlar hastane, kreş, otel, huzurevi gibi alanlarda hizmet veren özel ve kamukuruluşlarda işletmecilikte önemli yeri olan kurum ve ev idareciliğiyle tüketicinin korunmasına ve eğitimine yönelik araştırma ve eğitim görevlerini yaparlar.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/ev/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Mezuniyet Sonrası
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı Önlisans Programından mezun olan öğrenci, önlisans diplomasına sahip olacaktır. Açık ve uzaktan öğretimden diğer açık ve uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programına kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan kontenjan sınırlaması olmayan ve okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı olmak kaydıyla açıköğretim sistemiyle öğretim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine İkinci Üniversite kapsamında başvuru yapabilirler. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Önlisans Programı mezunları dikey geçiş sınavlarına girdikten sonra ilgili üniversitenin gerekli koşullarını sağlarsaaşağıdaki bölümlere dikey geçiş yapabilir.
Basın ve Yayın
Fotoğraf ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
Grafik Sanatları
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim ve Tasarım
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Radyo ve Televizyon
Radyo, Televizyon ve Sinema
Sinema ve Televizyon
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Kariyer ve İş Olanakları
Fotoğrafçılık ve kameramanlık önlisans program mezunları, basın-yayın sektöründe, kamu ve özel televizyon kanallarında, sinema sektörüne ait film stüdyolarında, video kuruluşlarında, reklamcılık sektöründe çalışabilirler.
Dikey geçiş yaparak dört yıllık bir bölümden mezun olabilirler.
İllerdeki fotoğraf derneklerine üye olabilir, sergiler açabilir, çalıştaylara katılabilirler.
Uluslararası fotoğraf sanatçılarının sergilerine katılabilirler.
Fotoğrafçılık alanında düzenlenen yarışmalara katılabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Fkop/Dersler/Sayfalar/default.aspx
Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Mezuniyet Sonrası
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerine, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeden Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen Dikey Geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdirde doğrudan İktisat veya İşletme Fakültelerindeki lisans bölümlerinin 5.yarıyılına kayıt yaptırabilirler.

Örgün Öğretime Dikey Geçiş
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Önlisans Programından mezun olanlar “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler.
ÖSYM tarafından yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Bu konuyla ilgili olarak www.osym.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz.

İş Olanakları
Halkla ilişkiler ve Tanıtım Önlisans Programından mezun olanlar, özel ya da devlet kurumlarının iletişim, basın ve halkla ilişkiler gibi birimlerinde, ayrıca halkla ilişkiler ajanslarında çalışma imkanına sahiplerdir.
Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/hit/Dersler/Sayfalar/default.aspx

İlahiyat

Mezuniyet Sonrası
Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin dikey geçiş için Tercih Yapabilecekleri Lisans Programları; İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, Fars Dili ve Edebiyatı’dır. Bölümden mezun olan öğrenciler, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca kendi alanlarında örgün öğretim veren programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Kişisel Gelişim ve Kariyer Olanakları
Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programından mezun olan öğrenciler, “İlahiyat Önlisans Diploması” alırlar. Programı bitiren öğrencilere “İlahiyat Meslek Elemanı” unvanı verilir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/ilahiyat/Dersler/Sayfalar/default.aspx

İnsan Kaynakları Yöneticiliği

Mezuniyet Sonrası
İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programını tamamlayanlar 2 yıllık önlisans mezunu statüsünde olacaklar. İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin dikey geçiş olanakları iki başlıkta toplanabilir:
1) Örgün Bölümlere Dikey Geçiş 
İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programından mezun olanlar “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler. ÖSYM tarafından yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Bu konuyla ilgili olarak www.osym.gov.tr adresini inceleyebilirsiniz.
2) Açıköğretim Bölümlerine Dikey Geçiş 
İnsan Kaynakları Yönetimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerine, Dikey Geçiş Sınavına girmeden Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen Dikey Geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdirde doğrudan İktisat veya İşletme Fakültelerindeki lisans bölümlerinin 5. yarıyılına kayıt yaptırabilirler.
Dikey geçiş için mezun öğrencinin;
Önce internetten http://kayit.anadolu.edu.tr adresine girerek DİKEY GEÇİŞ linkine tıklaması ve kayıt işlemini yapması gerekmektedir.
Ardından eğitim ücretinin yatırdıktan sonra; önlisans diploması ve 4 fotoğrafla birlikte AÖF Bürosuna giderek kayıdını tamamlaması gerekmektedir.
Hangi bölümlere geçebilir? İktisat ve İşletme Fakültesi bünyesindeki bütün bölümlere (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği) başvurabilir.

İş Olanakları
Mezunlarımız “İnsan Kaynakları Meslek Elemanı” ünvanıyla bütün kamu kurumlarında ve özel işletmelerde çalışabilirler. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları lisans tamamladıkları takdirde “İnsan Kaynakları Uzmanı” ya da “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olabilirler. Mezunlarımız iş hayatı, işletmecilik, insan kaynakları işlevleri, iş hayatı mevzuatı, e-iş süreçleri gibi birçok konuda önemli bir birikime sahip olacakları için; programı bitirdikten sonra kendi işlerini kurup iş hayatına da atılabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/iky/Dersler/Sayfalar/default.aspx

İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi Programı, hukuktan ticari matematiğe, yönetimden muhasebeye, bilgisayardan kamu maliyesine, pazarlamadan halkla ilişkilere, kısacası, bir işletmede ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak iş ortamını iyileştirecek ve organize edecek bilgi ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Sonuç olarak yönetim ve organizasyon programı, problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, liderlik özelliklerine sahip, pazarlama, satış, insan kaynakları, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış geleceğin yöneticilerini yetiştirmektedir.

İşletme Yönetimi Programından Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Edilebileceği Sektörler ve İş Türleri;
Program mezunları, çok geniş iş olanaklarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Bu iş imkânlarından bazıları ise şunlardır;
Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında,
Büyük ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,
Çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,
Yatırım ve finans kurumlarında,
Kamu ve özel bankalarda iş bulma olanağına sahiptirler
İşletme Yönetimi Programından Mezun Olanların Dikey Geçiş Yapabilecekleri Fakülte Programları
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Yönetim Bilişim Sistemleri

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/islyon/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Kültürel Miras ve Turizm

Mezuniyet Sonrası
Programdan mezun olan öğrenci;
- Turizm alanında kültürel mirasın önemini kavrar,
- Turizm ve medyayı çevreleyen kültürel mirasa ilişkin güncel konuları yorumlar,
- Kültürel mirasın yönetimi ve korunması ile ilgili temel ilkeleri, tarihsel ve kültürel bir bağlam içinde tanır,
- Kültürel mirası koruma süreçlerini ve uygulamalarını tanımlar ve kavrar,
- Arkeolojik, doğal ve tarihi güzellikleri içeren miras kavramının anlam ve değerlerinin çokluğunu açıklar,
- Kültürel miras yönetimi ve korunmasına ilişkin temel mevzuatı, uluslararası tüzük ve sözleşmeleri tanımlar,
- Kültürel miras turizminde yaratıcı düşünce ve çeşitlilik yaratır, konulara güncel bir bakış getirir,
- Kültürel mirasın anlamı ve yönetimi üzerindeki sorunlarda arabuluculuk rolünü üstlenen uzman değerlerinin ve bilgisinin kullanımının önemini kavrar,
- Kültürel mirasın yönetimi ve korunmasındaki ulusal ve uluslararası mevzuatların ve kamu politikasının rolünü anlar,
- Eğitim, medya ve turizm alanlarında kültürel mirasın kullanımının önemini kavrar,
- Kültürel miras alanlarına ve tarihsel çevreye ilişkin sosyal sorunlar üzerinde yorum getirir,
- Araştırma, sergileme, müzecilik, küratörlük gibi alanların ve sanat eserlerinin yorumlanmasında toplum katılımı konularını kavrar,
- Kültürel miras ve bellekte iletişim teknolojilerinin önemini kavrar,
- Kültürel miras ve turizm eğitiminde alanla ilgili yöneticilerin sorumluluklarını ve rolünü anlar,
- Mirasın yorumlanmasında ve yönetiminde disiplinlerarası çalışma anlayışının önemini kavrar,
- Kültürel miras alanında turizm ve medyayı çevreleyen güncel konuları yorumlar,
- Türkiye’nin kültürel mirasını tarih, arkeoloji, sosyoloji, sanat tarihi bilimleri açısından yorumlar.
İş Olanakları
Bölüm mezunları sivil toplum kuruluşları, seyahat, ulaştırma, turizm, konaklama ile ilgili sektörlerde iş imkânı bulabilir, gerekli koşulları sağlamak kaydıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca, profesyonel turist rehberliği yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği kursları tamamlayarak belge alabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/kmt/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Laborant ve Veteriner Sağlık

* Bu programa alınacak öğrenciler staj, klavye sınavı ve uygulama derslerini almak zorundadırlar.

Mezuniyet Sonrası
• Bu programdan mezun olanlar tekniker unvanı kazanacaklardır.
• Ek olarak programı tamamlayanlar 2 yıllık Önlisans mezunu statüsünde olacaklarından örgün öğretim sistemine göre öğretim yapan lisans programlarına (Veteriner Fakülteleri) dikey geçiş yapabileceklerdir.

İş Olanakları
Bu programdan mezun olanlar tekniker unvanını kaznarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde olan çok sayıdaki ilgili kuruluşların yanı sıra özel veteriner hastanelerinde, kliniklerinde ve laboratuvarlarında yardımcı teknik personel olarak çalışabilirler. Ayrıca özel çiftliklerde veya tavukçuluk, sığırcılık (et-süt), koyunculuk işletmeleri ile yem sanayinde yardımcı eleman olarak kendilerine yer edinebilirler. Dahası edindikleri yeni bilgilerle kendi iş yerlerini kurabilirler.
Staj ve Uygulama
• Bu programa devam eden öğrencilerin zorunlu staj süreleri 6 haftadır (30 işgünü). Öğrenciler stajlarını bir defada yapabildikleri gibi ikiye bölerek (3+3) farklı zamanlarda da yapabilirler. Zorunlu olan stajlar 1. sınıfın bahar dönemini (II.yarıyıl) tamamladıktan sonra herhangi bir zamanda yapılabilir.
• Bu programda uygulama ve diğer faaliyetler bulunmamaktadır.
• Stajla ilgili ayrıntılı bilgiyehttp://eogrenme.anadolu.edu.tr/Lvs/GenelBilgiler/Sayfalar/Staj.aspxbağlantısından ulaşılabilir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Lvs/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Lojistik

Mezuniyet Sonrası
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.07.2012 tarihli toplantısında Lojistik Bölümü mezunlarına “Lojistisyen” unvanı verilmiştir. Lojitisyenler, tüm kamu ve özel kuruluşlarda çalışma imkanına sahiptirler.

Yatay Geçiş
ÖSYM’nin Yatay Geçiş Yönetmeliğine uygun olarak başvuru yapılan programın kontenjanı dâhilinde başvurulan programın yetkili birimince yerleştirme yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler
İşletme
Lojistik Yönetimi Lojistik Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İş Olanakları
Lojitisyenlerin çalışma alanı oldukça geniş olup; tüm kamu ve özel kuruluşlarda, özellikle gümrükleme, depolama, dağıtım, taşımacılık gibi hizmet sektörüne ilişkin alanlarda şirketlerin, lojistik, dış ticaret, finans ve pazarlama departmanlarında, özellikle ithalat ve ihracat firmalarında, gelecek vaat eden pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/lojistik/Dersler/Sayfalar/default.aspx

MARKA İLETİŞİMİ

Mezuniyet Sonrası
Programdan mezun olan öğrenciler, “Marka ıletişimi Önlisans Diploması” alırlar.

İş Olanakları
Mezunlar; üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların; işletmelerin marka yönetimi birimlerinde,
pazarlama bölümlerinde, reklam bölümlerinde, halkla ilişkiler bölümlerinde, kurumsal iletişim bölümlerinde, reklam
ajansları, halkla ilişkiler ajansları ve yapım şirketlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/milt/Dersler/Sayfalar/default.aspx

MEDYA VE İLETİŞİM 

Mezuniyet Sonrası
Medya ve İletişim Programından mezun olan öğrenciler önlisans diploması alacaklardır. Mezun olan öğrenciler, İşletme ve İktisat Programlarına yatay ya da dikey geçiş yapabilecekler.

İş Olanakları
Medya ve İletişim Önlisans Programından mezun olan öğrenciler, medya sektörünün çeşitli aşamalarında, kurumsal iletişim ya da halkla ilişkiler birimlerinde çalışabileceklerdir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/mvi/Dersler/Sayfalar/default.aspx

MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI 

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler
Sermaye piyasası programını bitirenler Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Mezunlar bankalarda ve borsalarda parasını değerlendirmek isteyen müşterilere danışmanlık yaparlar ve paralarını hangi hisse senetlerine veya fonlara yatırırlarsa ne kadar zamanda ne miktar kâr elde edecekleri ve varsa her bir seçeneğin riskleri hakkında bilgi verirler.

Çalışma Alanları:
Sermaye piyasası programını bitirenler bankalarda ve borsalarda yatırım danışmanı, portföy yöneticisi olarak görev yaparlar. Sermaye piyasasının hızla gelişen uluslararası piyasalara açılan bir sektör olması nedeni ile bu alanda yetişmiş insangücüne duyulan gereksinim artmaktadır.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/mksp/Dersler/Sayfalar/default.aspx

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünden mezun olanlar, Muhasebe meslek elemanı ünvanı ile Ön Lisans Diploması almaya hak kazanırlar. Öğrenciler istedikleri taktirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler üç yıl staj yaptıktan sonra ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı oldukları takdirde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahip olabilirler.
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümünden Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları:
• Muhasebe
• Muhasebe ve Finansal Yönetim
• Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
• Uluslararası Finans
• Uluslararası İşletmecilik
• Uluslararası Ticaret
• Uluslararası Ticaret ve Finansman
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• İşletme
• İktisat
• Maliye
• Kamu Yönetimi
• İşletme Bilgi Yönetimi
• İşletme Enformatiği
• İşletme-Ekonomi
• Lojistik Yönetim

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/mvu/Dersler/Sayfalar/default.aspx

ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA

Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans Programına kayıt yaptıracak adaylar tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75m’den, bayan adayların 1.65m’den kısa olmadığını belgeleyen yeni tarihli heyet raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belgelerini kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Amaç ve Hedefler:
Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin alacakları akademik eğitimle, uygulamak zorunda kalacağı bazı kanunlar hakim olan, yetkilerini bilen ve aşmayan, hak ve özgürlüklere saygılı, mesleğini icra ederken kimseyi incitmeyen, olaylar karşısında hızlı düşünebilen güvenlikçiler olması hedeflenmektedir.

Mezunların İstihdam Olanakları:
Mezun olacak kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarının bünyesinde kurulan özel güvenlik birimlerinde, özel güvenlik şirketleri bünyesinde, kişilerin can ve mal güvenliğini korunması için yanlarında ya da meskenlerinde görev yapabileceklerdir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/ogk/Dersler/Sayfalar/default.aspx

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ 

Programdan Mezun Olanların Kazanacakları Yeterlilikler ve İstihdam Alanları
Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Genel İşletmecilik , Perakendeciliğe Giriş, Girişimcilik, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Müşteri ilişkileri Yönetimi, Stratejik Yönetim, Depo ve Stok Yönetimi, Tüketici Davranışları, Perakende Mağaza Yönetimi, Marka Yönetimi, Perakendecilikte Sermaye Yönetimi, Organizasyonlarda Davranış, Genel Muhasebe, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Bütünleştirilmiş Pazarlama işletişimi, Pazarlama Araştırması,İnsan Kaynakları Yönetimi, Zaman ve Stres Yönetimi, Türk Vergi Sistemi, Türkiye Ekonomisi gibi) derslerle perakendecilerin ihtiyaç duyduğu yetişmiş personel açığını dolduracak niteliklere sahip olacaklardır.
İki yıl süreli Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı” ünvanı alabilecekler ve bu sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabileceklerdir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/psmy/Dersler/Sayfalar/default.aspx

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI 

Programın Amacı
Radyo Televizyon Programcılığı Programı özellikle kitle iletişim ve elektronik kitle iletişim araçlarının başında gelen radyo ve televizyon yayıncılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlar. Çeşitli olayları kavramaya yarayacak uzmanlık bilgileri veren, iletişim konularında eğitim ve araştırma yapan bir programdır.

Kariyer Olanakları
Radyo ve Televizyon alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.Radyo ve Televizyon Programcılığı Programını bitirenler, resmi ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında görev alabildikleri gibi Radyo, Televizyon, Sinema sektöründe, yapımcılık, radyo-televizyon programcılığı ve haberciliği, film yönetmenliği alanlarında çalışabilmektedir.
Program mezunları; Resmi ve Özel Radyo Kuruluşları, Radyo ve Televizyon Programı Yapımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bürolarında çalışabilirler.

Bölümlerarası Geçiş Yapılabilecek Programlar

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Basın ve Yayın
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
Grafik Sanatları
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
İletişim

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/rtp/Dersler/Sayfalar/default.aspx

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları
Sağlık Kurumları İşletmecisi kamu, üniversite ve vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kuruluşların sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında ve sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi gereğinin giderek daha fazla hissedilmesi ile bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinim artacaktır.

Meslekte İlerleme
Sağlık Kurumları İşletmeciliği programını bitirenler Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/ski/Dersler/Sayfalar/default.aspx

SOSYAL BİLİMLER 

Mezuniyet Sonrası
Programdan mezun olan öğrenciler, “Sosyal Bilimler Önlisans Diploması” alırlar. Sosyal Bilimler programından mezun
olan öğrenciler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji programlarına sınavla dikey geçiş
yapabilirler. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler DGS ye girmeden Anadolu Üniversitesi İşletme – İktisat
Fakültelerine doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

Unvan
Programı bitiren öğrencilere “Sosyal Bilimler Meslek Elemanı” unvanı verilir.

Dersler

http://eogrenme.anadolu.edu.tr/sosbil/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Sosyal Hizmetler

Mezuniyet Sonrası
Sosyal Hizmetler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Sosyal Hizmetler Önlisans Diploması” alırlar. Sosyal Hizmetler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler Uzaktan Eğitim yapan İşletme ve İktisat Fakültelerine sınavsız dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler. Sosyal Hizmetler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrencilerin Örgün Sosyal Hizmetler Lisans Programlarına dikey geçiş yapabilmeleri için Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

İş Olanakları
Bu programdan mezun olan öğrenciler Ail eve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde, kamu ve özel sektöre ait huzurevlerinde, özürlü bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, engellilere yönelik özel eğitim kuruluşlarında, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, yerel yönetimlerin sosyal yardım ve hizmet birimlerinde çalışabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/soshiz/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Spor Yönetimi

Programın Amacı
Spor Yönetim Önlisans Programının temel amacı: “spor yönetimi ile ilgili farklı düzeylerdeki tesislerde ve pozisyonlarda (pazarlama, finans, halkla ilişkiler, saha malzeme bilgisi, spor tesis işletmesi gibi) ihtiyacın karşılanmasını sağlamaktır.”

Mezuniyet Sonrası
Mezun olduktan sonra Spor Yönetimi Önlisans Programı mezunları iktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans tamamlama olanağına sahiptirler.

İş Olanakları
Spor Yönetimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar özel ve kamu sektöründe çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bu programın mezunları spor kulüpleri ve gençlik ve spor müdürlüklerinde istihdam edilebilmektedir. Ayrıca, bu program mezunları pazarlama, halkla ilişkiler, insan kaynakları, finans, yönetim, sponsorluk ve etkinlik yönetim departmanlarında çalışabilmektedir. Bunların dışında aldıkları bilgiler doğrultusunda girişimci ruh ve potansiyele sahip olan mezunlar spor yönetimi ile ilgili tüm konularda kendi işlerini kurabilme ve alandaki boşluğu doldurabilmektedir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/sporyon/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Tarım

Mezuniyet Sonrası
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde ve Anadolu Üniversitesi Tarım Önlisans Program Yeterliliklerinde belirlenen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olan bir mezun artık meslektaştır. Tarım teknikerleri ile ilgili özel bir mesleki mevzuat bulunmamakla birlikte 12 Mayıs 1992 tarih ve 21226 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3795 sayılı kanun kapsamında değerlendirildiğinde anılan kanunun 3. Maddesi uyarınca lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenler tekniker unvanını almakta ve tarımla ilgili ara teknik eleman gerektiren tüm işlemlerde tarım teknikerleri görev alabilmektedirler. Örneğin bitkisel üretimle uğraşan tarımsal işletmelerde tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe bitkileri yetiştiriciliği ve örtüaltı üretim sistemleri uygulamalarında tarım teknikeri ziraat mühendisine yardımcı olarak görev alabilmektedir. Tarımsal sistemlerin kullanıma hazırlanmasında, kullanılacak tarım tekniklerinin uygulamaya hazırlanmasında, tarım makinalarının bakım, ayar ve kullanıma hazırlanmalarında, tarım arazisinin işlenmeye, bakıma ve ekime hazırlanmasında, hayvancılık işletmelerindeki işlemlerin yürütülmesinde, süt sağım tesislerinin bakımı ve kullanımında, ahır temizliği, bakımı ile ilgili teknik uygulamalarda, hasat ve hasat sonrası teknik ve teknolojilerin kullanıma hazır hale getirilmesinde, tarımsal ilaç uygulamalarının yürütülmesinde, tarım teknikeri diploması önemli bir mesleki yeterliliği ifade etmektedir. Tarım teknikeri ziraat mühendisine yardımcı olabilecek bir teknik destek elemanıdır.
Mezun Olan Öğrencilerin Yatay Geçiş Yapabilecekleri Programlar
Mezun olan teknikerler, üniversitelerin ziraat, orman, peyzaj, çevre, su ürünleri, kırsal kalkınma ve yaşam bilimleriyle ilgili programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir. Üniversitelerin tarımla ilgili, dericilik ile ilgili , tütün eksperliği ile ilgili ve balıkçılık teknolojisi ile ilgili meslek yüksek okullarına yatay geçiş yapabilirler.

İş Olanakları
Bitkisel üretim alanında faaliyet gösteren firmalar tohumculuk firmaları, fidancılık firmaları, sebze ve fide üretimi yapan firmalar, tarımsal ilaç bayiliği, tarımsal gübre bayiliği, tarım ürünlerinin depolanması ve muhafazası, tarım ürünlerinin gıdaya işlenmesi, hayvansal üretim işletmelerinde hayvanların bakım, yemleme ve süt sağımı gibi işlemlerinde sistemin hazır hale getirilmesi, tarım işletmeleri, Tarım Bakanlığına bağlı tüm birimler, üniversitelerin ziraat, su ürünleri, orman Fakülteleri, Üniversitelerin araştırma ve uygulama çiftlikleri, belediyelerin park bahçeler ve fen işleri birimleri, gıda işleyen kamu kurumları ile gıda firmaları ve işletmeleri tarım teknikeri istihdam edebilmektedirler.

Öğrenci Görüşleri ve Başarı Öyküleri

Özellikle DGS sınavı ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesine yerleşmiş olan öğrencilerle yapılan görüşmeler sonucunda devam zorunluluğunun olmayışı nedeniyle çalışanların tercih yoğunluğu olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan mezunların DGS ile Ziraat Fakültelerinde lisans tamamlama imkanı olması programın üstün yanıdır. DGS ile Ziraat Fakültelerine gelen öğrencilerde dönemlik başarı oranı yüksektir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Tarim/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Turizm ve Otel İşletmeciliği
* Bu programlarda zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.

Mezuniyet Sonrası
Mezun olduktan sonra öğrencilerin sahip olacakları diploma yeterliliği:
Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programını tamamlayan öğrenciler 2 yıllık önlisans mezunu statüsünde olacaklardır.
Mezun olan öğrencilerin yatay ya da dikey geçiş yapabileceği programlar:
Mezun olan öğrenciler Turizm ve Otel işletmeciliği ve İşletme Lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir.

Dikey Geçiş
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans bölümlerine Dikey Geçiş ile kayıt yaptırmak isteyenler, Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeden Anadolu Üniversitesi tarafından ilan edilen Dikey Geçiş koşullarını yerine getirdikleri takdirde doğrudan İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Lisans Programının 5.yarıyılına kayıt yaptırabilirler.

İş Olanakları
Mezun olan öğrenciler turizm sektöründe konaklama ve yiyecek- içecek işletmelerinde istihdam edilir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/toi/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Turizm ve Seyahat Hizmetleri
* Bu programlarda zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.

Mezuniyet Sonrası
*Mezuniyet sonrası, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile örgün sistemde; sınavsız olarak uzaktan öğretim sisteminde lisans tamamlama haklarına sahiptirler.

Dikey Geçiş başvuru koşulları aşağıdadır: * Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin Önlisans Programlarından mezun olanlar Dikey Geçiş kapsamında mezuniyet alanlarına göre, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 5.yarıyılına doğrudan veya fark dersler alarak kayıt için başvurabilirler.
Mezun olduğunuz önlisans mezuniyet alanınıza göre başvurabileceğiniz Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölümleri İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İşletme ve Konaklama İşletmeciliğidir.
* Öğrenim süresi 4 veya daha fazla yıl olan lisans bölümlerinden önlisans diploması alarak ayrılanlar dikey geçiş için başvuramazlar (bu adaylar Lisans Tamamlama başvurusu yapacaklardır).
*Gerekli koşulları (ALES, ÜDS-KPDS vb.) sağlamak koşulu ile örgün ve uzaktan eğitim sisteminde tezli veya tezsiz yüksek lisans ve doktora yapabilirler.

İş Olanakları
Mezunlar, seyahat acentaları ve tur operatörlerinin tur tasarım ve operasyon, tur satış ve gereken belgeyi almak koşulu ile biletleme bölümlerinde çalışabileceklerdir. Ayrıca konaklama işletmelerinin seyahat endüstrisi işletmeleri ile ilişkileri düzenleyen ilgili bölümlerinde satış-pazarlama elemanı olarak çalışabilecek bilgi ve donanıma sahip olabileceklerdir. Bu meslek elemanları; kamu ve özel sektörde, seyahat ve otelcilik hizmetleri, acentecilik, reklâmcılık-tanıtım, fuarcılık vb. gibi alanlarda organizasyon, ön büro, satış ve pazarlama hizmetleri gibi değişik görevlerde çalışabilmektedirler. Özellikle tanıtımla ilgili işlerde yarı zamanlı çalışabilme de söz konusudur.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/tsh/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Yerel Yönetimler

Mezuniyet Sonrası
Yerel Yönetimler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler, “Yerel Yönetimler Önlisans Diploması” alırlar. Yerel Yönetimler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler Uzaktan Eğitim yapan İşletme ve İktisat Fakültelerine dikey geçiş yapma olanağına sahiptirler. Yerel Yönetimler Önlisans Programı’ndan mezun olan öğrenciler İşletme ve İktisat Uzaktan Eğitim yapan bölümlerine dikey geçişleri sınavsız mümkündür.

İş Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenciler, belediyeler, il özel idareleri ve valilikler ve bunlara bağlı kuruluşların çeşitli birimlerinde çalışabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/yerelyon/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)

Felsefe 

İş Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler örgün öğretimin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurarak akademisyen olabilecekleri gibi, yayınevlerinde editör olarak, gazete ve dergilerde yazar olarak, özel şirketlerde danışman olarak, insan kaynakları, halkla ilişkiler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kuruluşlarında eleştirel düşünme ve mantıksal ilişkileri kullanabilecekleri işlerde başarılı olabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Felsefe/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Sosyoloji 

Bu program sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Dört yıllık lisans eğitimi süresince sosyoloji eğitimi alan öğrenciler uzman sosyologlar olarak mezun olacaklardır. Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Sosyoloji lisans programında çağın gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler öğrencilere aktarılarak düşünen sorgulayan eleştiren ve toplumsal refahın gelişimine katkıda bulunan uzman sosyologlar yetiştirilecektir. Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji lisans programını bitiren öğrenciler sosyoloji ve ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilir. Mezun öğrenciler başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Sosyoloji/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Tarih

Programın Amacı: 
Tarih insanların eylem ve düşüncelerinin gelişimini olayların ekonomik ve düşünsel nedenlerini ve bu nedenlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayan bir disiplindir. Tarih bölümünde geçmişte olan ve halen gelişmekte olan toplumsal özellikle siyasal olaylar incelenerek oluş nedenleri ve ilişkileri üzerinde durulur.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: 
Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda “Tarihçi” veya “Arşivci” olarak görev alırlar. Tarihçi geçmiş olayları kurumları düşünceleri ve insanları betimlemek için geçmişe ait yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm kayıtları kitabeleri mektupları anı defterlerini mahkeme kayıtlarını elden geldiği kadar ilk kaynaklarından toplar; derlediği bilgileri doğrulukları ve ifade ettikleri anlam bakımından değerlendirir; olayları oluş sırasına koyar olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar; olayların doğruluğunu yorumlar; bulgularını gerçeğe bağlı kalarak yansız bir tutumla açık ve öz biçimde rapor eder. Tarihçilerin bir bölümü de arşivci olarak arşivlerde görev alırlar. Arşive gelen kitap kâğıt ve malzemenin tarih konu ve ilgili oldukları kuruluşlara göre sınıflandırılması düzenlenmesi korunması arandığında bulunarak ilgili yerlere gönderilmesi yabancı dilde ya da eski harflerle yazılmış eserlerin tercüme ettirilerek çalışmalarda kaynak olarak değerlendirilmesi ve hizmete hazır halde tutulması arşivdeki malzemenin bakım ve temizliğinin gözetilmesi arşivcinin görevleri arasındadır. Arşivler genellikle mahzenlerde olduğundan arşivciler tozlu sıcak ya da soğuk havasız ve kapalı yerlerde çalışmak durumunda kalırlar.

Çalışma Alanları: 
Üniversitelerin tarih bölümünü bitirmek bir kimseye orta dereceli okullarda öğretmenlik yapma hakkını verir. Ancak halen okullarımızda tarih öğretmenlerine pek gereksinme duyulmamaktadır. Üniversite ve yüksekokulların tarih bölümlerinde öğretim üyesi olmak ya da araştırma enstitülerinde çalışmak için lisansüstü eğitim görmek şarttır.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Tarih/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Türk Dili ve Edebiyatı

Mezuniyet sonrası
Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklar. Eğitim süresi 4 yıl olduğu için mezuniyet sonrası yatay ve dikey geçiş söz konusu değildir. Eğitim süresi 4 yıl olduğu için dikey geçiş söz konusu değildir. Öğrencilerin yatay geçiş yapabilme şartları başvuracakları üniversitelerin yönetmeliklerine bağlıdır.

İş olanakları
Türk Dili ve Edebiyatı Programı’ndan mezun olan öğrenciler, örgün öğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları gibi, öncelikle akademisyen olabilecekleri gibi, isterlerse mezuniyet sonrası öngörülen şartları sağlamaları kaydıyla, öğretmen olabilmektedirler. Bunun dışında öğrencilerimiz arşiv ve kütüphanelerde çalışabilir; basın yayın kuruluşlarında metin yazarlığı, düzeltmenlik yapabilir veya Türk Dilleri ve Lehçeleri üzerine uzmanlaşarak Türk devletlerinde görev alabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Turkdili/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Mezuniyet Sonrası
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan öğrenciler “İktisat Fakültesi” diploması alırlar.

İş Olanakları
Mezunlar, kamu ve özel sektörün personel ve insan kaynakları bölümünde istihdam olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş ya da uzman olarak istihdam edilebilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/ceei/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Felsefe

İş imkanları

Programdan mezun olan öğrenciler örgün öğretimin yüksek lisans ve/veya doktora programlarına başvurarak akademisyen olabilecekleri gibi, yayınevlerinde editör olarak, gazete ve dergilerde yazar olarak, özel şirketlerde danışman olarak, insan kaynakları, halkla ilişkiler, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kuruluşlarında eleştirel düşünme ve mantıksal ilişkileri kullanabilecekleri işlerde başarılı olabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/Felsefe/Dersler/Sayfalar/default.aspx

İktisat Fakültesi (Lisans)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Mezuniyet Sonrası
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan öğrenciler “İktisat Fakültesi” diploması alırlar.

İş Olanakları
Mezunlar, kamu ve özel sektörün personel ve insan kaynakları bölümünde istihdam olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş ya da uzman olarak istihdam edilebilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/ceei/Dersler/Sayfalar/default.aspx

İktisat

Örgün Öğretime Geçiş
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya o puandan daha yüksek olması gerekir.
Mezuniyet Sonrası
İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık lisans diploması alırlar. Mezuniyet belgesini alan öğrenciler 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvuru yapabileceği gibi başvuruda istenen minimum not ortalaması ve -varsa- başvurulan programın diğer koşullarını tutturmuş olmak kaydı ile lisansüstü eğitim programlarına geçiş yapabilir.

İş Olanakları
İktisat Lisans Programı mezunları 4 yıllık fakülte mezuniyeti koşulu olan mesleklere başvurabilir. Bu mesleklere kamu sektöründe ve özel sektörde yer alan memurluk, uzman yardımcılığı (management trainee) ve müfettiş yardımcılığı (assistant inspector) kadroları da dahildir.
Gerek geniş konu kapsamı gerekse de analitik yönü kuvvetli bir sosyal bilim olması dolayısıyla İktisat bölümü, mezuniyet sonrası kariyer olanakları oldukça geniş nadir bölümlerden birisidir.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/iktisat/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Kamu Yönetimi 

Kamu Yönetimi İş Alanları
Kamu Yönetimi bölümü ülkemizin en geniş iş alanına sahip bölümlerinden biridir. Bölüm mezunları, her türlü kurum ve kuruluşta çalışma olanağına sahiptir. Fakat bu bölümde de ön plana çıkabilmek için iyi bir donanım ve bilgiye ihtiyaç var. Özellikle özel sektörde çalışmak isteyenler için donanımınız kesinlikle çok önemli. Donanımdan kastımız bilgisayardan tutun yabancı dile kadar pek çok şey. Bu alanlarda kendini geliştiren arkadaşlar, sıradan bir kamu yönetimi mezunundan çok daha rahat iş bulabilirler ve alanlarında yükselmeleri daha kısa zaman zarfı içerisinde gerçekleşecektir. Devlet kurumları ise KPSS’deki puan durumunuz neticesinde kamu yönetimi bölümü mezunlarına iş imkanı sağlamaktadır.
Kamu yönetimi bölümü mezunları, başta devlet kamu kuruluşları olmak üzere her geçen gün artan özel sektör kuruluşlarının ve üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi) genel yönetimi, personel (insan kaynakları) yönetimi, araştırma ve geliştirme (ar-ge) , halkla ilişkiler gibi bölümlerinde görev almaktadırlar. Özetle, Kamu Yönetimi Bölümü mezunları ülkemizdeki tüm kuruluşların çeşitli birimlerinde uzman ve yönetici olarak bulunmaktadırlar. Gün geçtikçe daha fazla kamu yönetimi bölümü mezunu; belediyeler, mal ve hizmet satan şirketler, dernekler, vakıflar, il özel idareleri ve uluslararası kuruluşlarda görev almaktadır. Ayrıca son yıllarda ortaklık yoluyla veya münferit olarak kendi işini kuran mezun sayısında da artış gözlemlenmektedir. Kamu yönetimi bölümü mezunları bazı sınavlar yoluyla da farklu meslek ve unvanlara sahip olabilmektedir.
Ayrıca kamu yönetimi bölümü mezunlarının çalıştığı iş alanlarını şu şekilde de sıralayabiliriz:
Kaymakamlık, mülki idare amirlikleri,
İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerinde idari hakimlik,
Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik, danışmanlık,
Polislik, komiser yardımcılığı, komiser ve emniyet teşkilatında diğer uzmanlık görevleri,
KİT’ler ile yatırımcı kuruluşlarda orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık,
Dış İşleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu ve idari memurluk,
İçişleri Bakanlığı’nda İl Planlama ve Koordinasyon Uzmanlığı,
Rekabet Kurulu, Telekom Üst Kurulu gibi üst (düzenleyici) kuruluşlarda uzmanlık ve denetçilik,
Hazine, Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TUİK/DİE gibi kuruluşlarda müfettişlik ve uzmanlık,
Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık…

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/kamuyon/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Maliye

Mezuniyet Sonrası
Mezuniyet sonrası öğrenciler, işgücü piyasasına donanımlı bir aday olarak katılırlar; isterlerse yüksek öğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını değerlendirerek devam edebilirler.

İş Olanakları
Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Kamu kesiminde vergi müfettişliği, gelir uzmanlığı, kontrolörlük; Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, kamu ve özel bankalarda müfettişlik; özel kesimde ise şirketlerde her kademede personel olarak çalışabilirler. Dilerlerse bir serbest meslek olarak serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğini icra edebilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/maliye/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Uluslararası İlişkiler

İktisat Fakültesine sınavsız Dikey Geçiş kapsamında kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girme şartı bulunmamaktadır.

Mezuniyet Sonrası
Uluslararası İlişkiler Lisans Bölümüne tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklar.

İş Olanakları
Bölüm mezunları, kamuda, uluslararası kurum ve şirketlerde ve özellikle Dış İşleri Bakanlığı ve merkezi kamu yönetiminin birçok kuruluşunun dış ilişkiler birimlerinde görevler alabildikleri gibi, yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer de yapabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/ui/Dersler/Sayfalar/default.aspx

İşletme Fakültesi

Mezuniyet Sonrası
İşletme Lisans Programını tamamlayanlar 4 yıllık lisans mezunu statüsünde olacaklar.

İş Olanakları
Bu program mezunları kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler. Mezunlar,pazarlama, satış, muhasebe, finans, denetim ve insan kaynakları gibi çeşitli alanlarda görev yapabilirler.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/isletme/Dersler/Sayfalar/default.aspx

Konaklama İşletmeciliği

Bölüm, konaklama endüstrisinde artan kalifiye eleman talebini karşılamaya yönelik güncel, dünya ölçeğinde düşünen ve kurumlarını ülkenin koşullarına uygun yönetebilen yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlarken, örgün eğitime girme ve olanağı bulamayan kişilere konaklama işletmeciliği gibi dinamik ve özgün bir çalışma alanında eğitim fırsatı da ayrıca vermektedir.

Bu bölümde uygulanan eğitim modeli, üniversite çağındaki gençler için olduğu kadar, bir işte çalışıp örgün öğretimi izleme olanağı bulamayanlara, ön lisans diploması olan ve bunu lisans derecesine yükseltmek isteyenlere önemli bir fırsat sunmaktadır.

Dersler
http://eogrenme.anadolu.edu.tr/kisl/Dersler/Sayfalar/default.aspx

 

egitimhane.com

Gelen Aramalar:ikinci niversite blmleri,eogrenme anadolu edu tr,ilahiyat önlisans mezunları öğretmen olabilir mi,eogrenme,2 üniversite okumak,eogrenme anadolu tr,ikinci universite okumak istiyorum,ogretmen ikinci universite,öğretmenlere ikinci üniversite,2ci okulu okuma

Sosyal Medya
Paylaş
Benzer Haberler
meb norm kadro taslağı yayımlandı meb norm kadro taslağı yayımlandı

MİLLİ  EĞİTİM  BAKANLIĞINA BAĞLIOKUL  VE  KURUMLARIN  YÖNETİCİ VEÖĞRETMENLERİNİN  NORMKADROLARINA  İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- […]


Köşe Yazarları