Öğretmen Haberleri, MEB Personel, Öğretmen Atamaları, KPSS Hoşgeldiniz.. Bugün


Ana Sayfa Eğitim Yeni Eğitim Müfredatı Üzerine 23.05.2013 23:44
Yeni Eğitim Müfredatı Üzerine

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerdeki ders müfredatlarını tamamen

değiştirilmesini olumlu bulurken , Yeni hazırlanan Müfredatla sadece şekil değitirmekten ziyade Ruh ve mana değiştirilmeli.

Yeni müfredatta değerlerimiz ölçü alınmalıdır.Bunu sağlayacak kişiler göreve getirilmelidir. Çocuklarımıza inanç, kültür ve

medeniyetimize ait marifet, hikmet ve erdemlere dair iyi ve doğru şeyleri, ruh, muhteva ve idealleri okullarda maalesef

veremiyoruz. Özellikle belirtmek istiyoruz ki çocuklarımıza bilimsellik, objektiflik ve gerçeklik adına Pragmatist, pozitivist,

determinist, materyalist bilgi ve seküler anlayışlar öğretilmeye devam ediliyor. Bunun için

1)Öğrencilere şahsiyet, özgüven, moral ve hedef kazandıran topluma faydalı bireyler olmasını sağlayacak , milletimizin

Tarih ve kültür dokusuna uygun bir müfredat istiyoruz. Fakat halen, öğrencilerimize Mevlana, Yunus Emre, İbrahim Hakkı

Hazretleri,Şahı Nakşibendi, Abdulkadir Geylani, Hacı Bayram-ı Veli, İmam Gazali, Ali Kuşçu, İbni Sina gibi değerlerimizi

tanıtmadan, sevdirmeden Buda’yı, Descartes’i, Heredot’u, Hipokratı, Darvini öncelikli öğretmeye devam ediyoruz.

2)Dünyada İlmin kurucularının Müslümanlar olduğunun, ilmin ve medeniyetin gelişmesinde Müslümanların büyük rolünün

olduğu gerçeği öğrencilere öğretilmelidir. Taklitçi ve kopyacı bir nesle kapı açan bu eğitim anlayışı nedeniyle kişiliksiz, yabancı

hayranı ve ezik bir toplum oluşuyor. Dışardan gelen her fikre veya modaya hemen uyum gösteren renksiz ve ruhsuz bir

gençlik yetiştirmemiz lazım. Dünyada moda olan en saçma hareketler ayına varmadan Türkiye’de zirve yapıyor. Eyüp Sultanı,

Fatihi,Yavuz’u Akşemseddin’i , Alparslan’ı hakkıyla tanıyamayan bir gençlik elbet farklı modelleri kabul edecektir. Bunu lisede

değil ilkokulda oturtmalıyız. Bunun için Öğrencilere model olabilecek, ideal sahibi, yüksek bir ruh ve gayeye sahip öğretmen

yetiştirme politikası başlatılmalıdır.

3)Çocuklarımıza tarihimizi öğretmiyor sadece ezberletiyoruz.Tarihi sadece kronolojik bir bilgi olmaktan çıkarıp aynı

zamanda milli bir şuur, duruş, fikir kazandıran olaylara milli bir bakış açısı kazandıracak hale getirmeliyiz. İstanbul’un

fethinin sonuçlarını anlatıyoruz ama Fatih’in bu fethi gerçekleştirmedeki ruhu, heyecanı, hedefini ,yaratanına olan

sevgisini, Peygamberine olan bağlılığını, Hocasına saygı ve sadakatini, anlatmıyoruz. Tarih ders kitapları AB kriterlerine göre

yazdırılacaksa kimseye fayda sağlamayan bir hale gelir. Ders kitaplarını yazan kadroların özenle seçilmesi gerekir. Tarih

kitaplarından ideolojik saplantılar çıkarılmalıdır.400 yıl dünya Liderliği yapan Osmanlı, hakkıyla gençlere öğretilmelidir.

4)Müfredatta tek tipçiliğe, ezberci, sınavcı ve testçi mantık ve anlayışlara son verilmelidir.

5)Türkiye biçimsel, şekilsel ve tercüme ile kopya edilmiş eğitim reformları yapma, sistemler değiştirme alışkanlığını

bırakmalıdır. Türkiye kendi özgün Gelecekteki liderlik vasıflarını geliştirecek kimlik ve medeniyet duruşuna sahip bir eğitim

sistemine sahip olmalıdır.

6) İlkokul 1. Sınıftan itibaren Tarih dersi ile Din ve ahlak dersi mutlaka okutulmalıdır. Eğitimde matematik ve fen bilimlerini

küçük yaşlardan itibaren çocuklara bu kadar ağırlıklı vermenin faydası yoktur. Pedagojik açıdan da ilerleyen dönemlerde

çocukların bu konuları daha iyi öğrendiği bir gerçektir.

7)Ders kitaplarındaki gereksiz ayrıntılar azaltılmalı. Bu ayrıntılar Öğretmen yardımcı kitabında yer almalıdır.

8) İlköğretim 100 Temel Eser listesinin birkaçı hariç, çoğunluğu yetişkin edebiyatı örneğidir. Listedeki yerli edebiyat

örnekleri’nin çok azı okuma ilgisi uyandıran, okumayı sevdiren ilk okuma kitabı niteliğine sahiptir. 100 Temel Eser uygulaması,

“ okuma alışkanlığı kazandırmak ‘tan uzak, niteliği dışlayan, buyurgan, soyut, büyüme, gelişme ve yaş düzeylerini dikkate

almayan, çocuklara ve ilk gençlik dönemindeki öğrencilere edebiyatla okuma alışkanlığı kazandırmaktan yoksun bir

uygulamadır.

9) Bilişim teknolojilerinin ve iletişim ortamı kuşatması mazeretini ileri sürme kolaycılığına kapılmadan, okul

öncesi, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin gelişim düzeylerine göre hazırlanmış, öğrencinin yazı kültürüyle beslenmesi

olanağı veren okuma programı hazırlanmalıdır. Temel ilkeleri ortaya koyan bir yönetmelik çerçevesinde

edebiyatın her türü yanında her ders için okuma kitapları önerilmesi gerekmektedir.

10) Eğitimimiz, sınav merkezli, test ve bilgi merkezli olması nedeniyle okumayı sevdiremiyor. Okullar, okumayan insan

yetiştiriyor. Bir okul bitiren nüfusumuz artarken, ders dışı kitaplarla okumayı sürdüren nüfusumuz artmıyor. Eğitimin en temel

ilkelerinden birisi “yakından uzağa, somuttan soyuta”dır. Bu nedenle çocuklara salık verilecek, onların okuma alış kanlıklarını

geliştirecek kitapların bugünün diliyle, bugünün olaylarını, konularını, çocuğun güncelde yaşadığı durumları anlatan,öğrenciye

ruh.mana ve ahlak kazandıran kitaplar olmalıdır.

11) Okullarda külfet haline gelen, kırtasiyecilikten öteye geçmeyen ve en önemlisi uygulanabilirliği kalmayan kulüp

çalışmaları kaldırılmalıdır.

12)Yeni uygulamaya konan müfredat ve değişikliklerin uygulayıcısı olan eğitimcilerin isteklerine karşı sağır, tepkisine karşı

duyarsız davranılmamalıdır. Fatih Projesi ve 4+4+4 eğitim reformu başta olmak üzere, eğitim alanında yapılan hiçbir yenilik

öğretmenlerin desteği olmadan, öğretmenler ikna ve motive edilmeden başarı sağlayamaz. Ekonomik sorunlar altında

bunalmış, atama, görevde yükselme ve terfilerde hakkı yenildiğine inanmış bir öğretmenden verim ve yüksek performans

beklemek ne kadar mümkündür? Başta Sayın Başbakan ve Sayın Milli Eğitim Bakanını öğretmenlerin gönlünü almaya,

öğretmenlerin hakkını vermeye ve öğretmenlere mesleki onurlarına yakışır düzeyde bir maaş politikası belirlemeye davet

ediyoruz.

ABDULLAH İKİNCİ -ÖĞDER-ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ ERZURUM ŞUBE BAŞKANI


Sosyal Medya
Paylaş
Benzer Haberler
zeka oyunları kursu zeka oyunları kursu

Milli eğitim bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Zeka Oyunları Kursu düzenlenecektir. […]


Köşe Yazarları